Remissfritt


RemissfrittDu väljer själv till vilken Legitimerad Sjukgymnast/fysioterapeut du vill gå för behandling!

I dag är det remissfrihet till Legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster i landets alla 21 landsting och regioner.

Valfriheten gäller för alla Legitimerad fysioterapeuter/sjukgymnaster, både för de som arbetar på en vårdenhet som är offentligt driven och de som arbetar på en privat mottagning.

Enligt en undersökning från Synovate (2012) är det endast 53 procent av befolkningen som vet att det inte krävs remiss till en Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast.

Läs mer på www.remissfritt.se