Vi värnar om miljön och din hälsa


Vi värnar om vår miljö och din hälsa
Vi uppfyller Arbetsmiljöverkets krav för Hygienisk Standard ISO 576421.


Tvättar och desinficerar all behandlings/träningsutrustning flera gånger per dag. Behandlingsbritsar hygientvättas mellan varje behandling. Behandlingsunderlag och handdukar byts mellan varje kund. Våra behandlingsrum är allergianpassade vad gäller ämnen och lukter vi använder. Samtliga produkter du kommer i kontakt med är allergitestade och av yppersta kvalite.


Vi är Diplomerad genom Västerås Stad/PREVIA vad gäller SAM (Systematiskt Arbetsmiljö Arbete)