Första besökstillfälletFörsta besökstillfälletVid första besökstillfället genomför vi alltid en ingående undersökning för att fastställa diagnos och specialanpassa behandlingen för just dina problem, smärta, behov och mål.

Vid samma tillfälle påbörjas även din behandling.


Du får alltid praktiska råd & skriftliga utförliga instruktioner/träningsprogram för att förebygga att du får återkommande besvär.

En behandling hos oss varar ungefär 50 minuter.


Antalet behandlingar som behövs varierar individuellt. Vanligast är 1-3 besök. Eventuellt fler vid omfattande och långvariga/kroniska besvär. Gemensam avstämning/utvärdering sker automatiskt efter max tre behandlingar. Du ska vara helt nöjd och dina besvär ska påtagligt minska eller ha försvunnit!

Vi har mycket generösa öppettider och har alltid akuttider både dag, kväll och helger.


Företaget är ett registrerat Aktiebolag och innehar F-Skattsedel.

Vi har ansvars och behandlingsförsäkring.


Alla Behandlingar med Nöjd Kund Garanti!